Volatilidade impulsiona o mercado de seguro de crédito a empresas