Microsoft anuncia os vencedores dos prémios Partner of The Year